2 mei 2017

Contemporary Circus Night - Revue Regret


Op 25 maart 2017 traden John Giskes en Natasja de Lange op als onderdeel van de Contemporary Circus Night: Revue Regret bij WORM UBIK in Rotterdam.

On 25 March 2017 John Giskes and Natasja de Lange had a performance as part of the Contemporary Circus Night: Revue Regret at WORM UBIK in Rotterdam.


Zoals verwoord door / as presented by WORM UBIK:

'Contemporary Circus, freak accidents of nature and bad decisions Circus, but not like you know it! Revue Regret wants to establish a platform in Rotterdam where freak accidents of nature can use neutral grounds without the red theatre curtains, glitter and sawdust.

Stirring up abnormal physical abilities together with theater, performance and visual art we create a whole new genre of contemporary performance, that draws from circus and dance as its very visual and emotional medium, using theatre to get beyond the trick and attacking all imaginable receptors with a live performance that will leave an art-overloaded and overstimulated audience behind.'

17 november 2016

Cocon op het strand - zeewezen, landdier of selkie?
Een nieuwe cocon uit de zee, als een aangespoeld eikapsel van een rog. Een nieuwe levenscyclus begint. Maar waar willen ze zich ontwikkelen? Zijn het zeewezens of landdieren? Of zijn het selkies?

A new cocoon from the sea, like an egg capsule of a ray. A new cycle of life begins. But where do they want to develop? Are they creatures of the sea or land animals? Or are they selkies?Dit is het derde en laatste deel van Cocon, een bewegingstheaterstuk van Konpaku met John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.

This is the third and last part of Cocoon, performance theater from Konpaku with John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.14 november 2016

Cocon op het strand - de volgende levensfase


Na het verlaten van de cocon (zie het vorige bericht) en elkaar te hebben geobserveerd, betast en bewonderd, ontstaat agressie. Uiteindelijk zal dat toch leiden tot acceptatie en verbinding.

After leaving the cocoon (see the last post) and observing, feeling and admiring one another, agression is starting to develop. But in the end it it will result into acknowledgment and coherence.

Dit het tweede deel van Cocon, een bewegingstheaterstuk van Konpaku met John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.

This is the second part of Cocoon, performance theater from Konpaku with John GiskesNatasja de Lange en Han Koster.